Den største trussel mod det danske velfærdssamfund, er ikke indvandring. Ej heller de såkaldte østarbejdere. Den største trussel er derimod den sociale dumping, hvor arbejdsgiverne i en lang række brancher, ikke respekterer de danske overenskomster om løn og arbejdsvilkår. Udnytter af billig underbetalt udenlandsk arbejdskraft går ud over både danske arbejdere og danske virksomheder som bliver stillet dårligere i konkurrencen. Og dermed vores alles velfærd.
For over et år siden, før den meget fokus i forbindelse med EU valget på søndag, og den gang SF stadig var repræsenteret i Sønderborg byråd, fik vi byrådets opbakning til, at der på de kommunale byggerier skal arbejdes overenskomstmæssigt, og at dette også gælder for underleverandørerne. Det såkaldte kædeansvar. Beslutningen pålagde de kommunale myndigheder at sørge for at reglerne blev overholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan betalinger tilbageholdes.
Desværre er SF ikke repræsenteret i byrådet til at kontrollere om dette sker. Men vi kan da håbe at det nuværende byråd lever op til deres ansvar.

// Jørgen Jørgensen